"Jak nie czytam, jak czytam!"

Młodzież Zespołu Szkół Licealnycch i Zawodowych czyta!!!

Nasza społeczność szkolna przystąpiła do masowej akcji czytelniczej, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Sprawozdanie z wydarzenia możemy zobaczyć na stronie https://czytamy.org/sprawozdanie-2490-2017-zespol-szkol-licealnych-i-zawodowych-w-olecku.

Jest to już nasze kolejne działanie promujące czytelnictwo w szkole.

Autor: MW