Oferta zajęć pozalekcyjnych - I semestr roku szkolnego 2017/2018

Drodzy Uczniowie,

zapraszamy wszystkich do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych została opracowana na podstawie rozmów z uczniami podczas zajęć z wychowawcą, wniosków Rodziców uczniów, raportu z przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 ewaluacji wewnętrznej oraz na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych przez młodzież ZSLiZ podczas uzupełniania internetowych Ankiet monitorujących potrzeby i zainteresowania uczniów ZSLiZ.

Zapraszamy do aktywnego udziału w zajęciach.