Materiały i przybory pomocnicze dopuszczone na egzami zawodowy STYCZEŃ - LUTY 2018

Informujemy, że w pliku do pobania dostepny jest szczegółowy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.