W ZSLiZ szkolą się wszyscy...

"Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 w związku z art. 60 pkt. 1 i 2 art. 8a oraz 109 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zw. dalej ustawą, powołuje się Pana/Panią …

 

do odbycia, pełnienia przeszkolenia na czas niezbędny do sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych lub do czasu ustania potrzeby udziału w ramach jednostki wojskowej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania i ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego lub do czasu zakończenia mobilizacji".

Tak brzmiała treść powołania do przeszkolenia wybranych osób pełniących "strategiczne" funkcje i zasiadających na stanowiskach mających wpływ na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa. Pośród wyróżnionych znaleźli się też przedstawiciele ZSLIZ - dyrektor Marzanna Pojawa- Grajewska oraz wicedyrektor  Przemysław Michniewicz. Nasza kadra, prowadząc kształcenie w zawodzie technik logistyk ze specjalnością wojskową zna specyfikę szkolenia oraz solidaryzuje się ze swoimi uczniami, przechodząc trudy ćwiczeń wojskowych. W zakresie szkolenia była musztra, szkolenie medyczne, taktyka, OPBMR oraz marsz na orientację. Wszyscy z wynikiem pozytywnym zakończyli szkolenie organizowane przez Gołdapski 15. PPLOT. Gratulujemy odwagi i doskonałej formy fizycznej!

Eliza Mrzilek-Święcka, nauczycielka edukacji wojskowej