Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

      W roku szkolnym 2018/2019 przystąpiliśmy do III edycji konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” pod hasłem: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja, przeprowadzanego przez Studium Prawa Europejskiego. Jego głównym celem jest popularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia - obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.

Konkurs trwa od 16 października 2018 r. do 16 kwietnia 2019 r. i polega na realizacji w szkole zadań określonych w regulaminie. W ramach  projektu odbędą się: debaty uczniowskie nt.„Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”, „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”, konwersatoria nt. „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”, „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem  do „paczki”, „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność, „Nie jesteś sam”, „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”, spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna”. Przeprowadzone zostaną konkursy, między innymi  na temat „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”.

Projekt „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”  ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

 

Autorzy: Monika Brodowska, Cecylia Chilińska, Marta Wodzyńska – Nowel