Świąteczne życzenia dla uczniów i ich Rodziców/ prawnych Opiekunów

21 grudnia 2018 r., jak co roku, przed klasowymi spotkaniami wigilijnymi, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olekcu w czasie apelu złożyła uczniom i ich Rodzicom/ prawnym Opiekunom świąteczne życzenia. Nie zabrakło słów przypominających zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego.