Oferta kształcenia dla dorosłych od lutego 2019 r.

Informujemy, że zbża się koniec rekrutacji do Szkoły Policealnej Nr 1 i na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szczegóły dotyczec rekrutacji znajdują się w zakłądce "Rekrutacja".

Od lutego 2019 r. planowane jest rozpoczecie kształcenia:

a) w Szkole Policealnej Nr 1 kształcącej w zawodzie opiekun medyczny

b) na kwalifikacyjnym kursie zawodowym kształcącym w kwaliffikacji R.16 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej (1 semestr)

c) na kwalifikacyjnym kursie zawodowym kształcącym w kwalifikacji T.14 Prowadzenie informacji turystycznej (1 semestr)

d) na kwalifikacyjnym kursie zawodowym kształcącym w kwalifikacji A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna  (1 semestr).

 

Nauka w ZSLiZ odbywa się w formie zaocznej i jest bezpłatna.