Geodeci rozpoczęli pomiary terenowe

Po zajęciach w pracowni geodezji oraz na hali maszyn rolniczych uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta wraz z nadejściem wiosny wspólnie z Magdaleną Jurewicz, nauczycielką przedmiotów zawodowych, rozpoczęli ćwiczenia

z pomiarów geodezyjnych w terenie. Lekcje terenowe ze sprzętem geodezyjnym to wynik realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik geodeta. W czerwcu 2017 r. młodzież zmierzy się z pierwszym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.