Lekcja otwarta poświęcona historii „Żołnierzy Wyklętych”

W związku z obchodzonym 01 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku wzięli udział w lekcji otwartej,

którą poprowadził Jacek Rutkowski, nauczyciel konsultant z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W trakcie spotkania uczestnicy uzupełnili wiedzę nt znaczenia sformułowania „żołnierze wyklęci” i „żołnierze niezłomni”; poznali obszary Polski, na których żołnierze wyklęci byli najbardziej aktywni oraz przypomnieli biogramy i wizerunki najsłynniejszych działaczy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

Lekcja odbyła się dzięki inicjatywie Przemysława Michniewicza.