Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący:

 Adam Gojlik                  klasa 3 TŻ

Zastępca:

Paweł Wasiak                klasa 2 TL

Sekretarz:

Martyna Dzierżyk        klasa 2 THR

Kultura i informacja:

Alicja Pietruczuk          klasa 3 TLH

Sport:

Kacper Domolewski    klasa 2 TL

 

Opiekunki samorządu:

Urszula Zaborowska

Sylwia Stypułkowska