Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć pozalekcyjnych została opracowana na podstawie rozmów z uczniami podczas zajęć z wychowawcą, wniosków Rodziców uczniów, raportu z przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 ewaluacji wewnętrznej oraz na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych przez młodzież ZSLiZ podczas uzupełniania internetowych Ankiet monitorujących potrzeby i zainteresowania uczniów ZSLiZ.

Zapraszamy do aktywnego udziału w zajęciach.