T.06 Sporządzanie potraw i napojów

T.06 Sporządzanie potraw i napojów (trzy semestry)

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to forma pozaszkolna umożliwiająca uzyskanie kwalifikacji T.06 pochdzacej z podstawy programowej nauczania w zawodzie kucharz/ technik zywienia i usług gastronomicznych. Ukończenie kursu T.06 wraz z kuresm T.15 oraz uzyskanie wykształcenia średniego umożliwia zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Szczegółowe informacje nt kwalifikacyjnych kursów zawodowycyh dostępne są w załączniku.