R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (trzy semestry)

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to forma pozaszkolna umożliwiająca uzyskanie kwalifikacji R.03 pochdzacej z podstawy programowej nauczania w zawodzie rolnik/technik rolnik. Ukończenie kursu R.03 wraz z kuresm R.16 oraz uzyskanie wykształcenia średniego umożliwia zdobycie tytułu technika rolnika.

Szczegółowe informacje nt kwalifikacyjnych kursów zawodowycyh dostępne są w załączniku.