Kwalifikayjne Kursy Zawodowe

Oferta kształcenia na BEZPŁATNYCH kwalifikacyjnych kursach zawodowych

w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

 (prowadzimy kursy na zamówienie dla dwudziestoosobowych grup)

A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

T.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.9. Wykonywanie usług kelnerskich

R.7. Ocena stanu środowiska

R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami