Harmonogram egzaminów semestralnych - sesja zima 2018

EGZAMINY SEMESTRALNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 semestr III    opiekun: Marcin Prusko

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Kompetencje personalne i społeczne           Cecylia Chilińska

02.12.2018
godz. 08:00-09:00

------

------

Podstawy prawa w turystyce          Andrzej Wszeborowski

03.12.2018
godz. 15:30-16:30

------

------

Marketing usług turystycznych   Marcin Prusko

02.12.2018
godz. 09:10-10:10

------

------

Geografia turystyczna              Marcin Prusko

03.12.2018r.

godz. 17:50-18:50

03.12.2018

godz.16:40-17:40

------

Organizacja imprez i usług turystycznych            Marcin Prusko

04.12.2018r.

godz. 16:40-17:40

04.12.2018

godz.15:30-16:30

------

Obsługa informatyczna w turystyce             Jan Grzyb

------

------

04.12.2018

godz. 17:50-18:50

Praktyka zawodowa         Marcin Prusko

------

------

04.12.2018

godz. 19:00-20:00

 

STOLARZ 752205 semestr III    opiekun: Tomasz Nawrot

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie stolarz                Tomasz Nawrot

02.12.2018
godz. 09:10-10:10

02.12.2018
godz. 08:00-09:00

------

Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne                       Krzysztof Kozłowski

------

------

02.12.2018
godz. 10:20-11:20

Obróbka zasadnicza  w wytwarzaniu wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne                       Krzysztof Kozłowski

------

------

03.12.2018
godz.15:30-16:30

Napawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne                       Krzysztof Kozłowski

------

------

03.12.2018

godz.16:40-17:40

 

STOLARZ 752205 semestr II    opiekun: Tomasz Nawrot

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Technologia wyrobów stolarskich                Krzysztof Kozłowski

15.01.2019
godz. 16:40-17:40

15.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych                    Robert Konopko

14.01.2019
godz. 17:50-18:50

-----

------

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie stolarz                Tomasz Nawrot

14.01.2018
godz. 16:40-17:40

14.01.2018
godz. 15:30-16:30

------

Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne                      
Robert Konopko

------

------

16.01.2019
godz. 15:30-16:30

Obróbka zasadnicza  w wytwarzaniu wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne                      
Robert Konopko

------

------

16.01.2018
godz. 16:40-17:40

Napawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne                      
Krzysztof Kozłowski

------

------

15.01.2019
godz. 17:50-18:50

ROLNIK 613003, KWALIFIKACJA RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej semestr III,                       opiekun: Oskar R. Kanas 

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Produkcja zwierzęca           Oskar Kanas

03.12.2018r.

godz. 17:50-18:50

03.12.2018

godz.16:40-17:40

------

Prowadzenie produkcji roślinnej                   Oskar Kanas

------

------

04.12.2018r.

godz. 16:40-17:40

Prowadzenie produkcji zwierzęcej  Oskar Kanas

------

------

04.12.2018

godz.15:30-16:30

Prowadzenie działalności gospodarczej      Urszula Nartowicz

------

------

03.12.2018
godz. 15:30-16:30

 

ROLNIK 613003, KWALIFIKACJA R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej semestr I,                       opiekun: Oskar Kanas

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie        Jan Grzyb

14.01.2019
godz. 17:50-18:50

------

------

Język obcy w rolnictwie             Grzegorz Kopyciński

15.01.2019
godz. 16:40-17:40

15.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

Produkcja roślinna        Oskar Kanas

16.01.2019
godz. 16:40-17:40

------

------

Technika w rolnictwie       Jan Grzyb

14.01.2019
godz. 16:40-17:40

14.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

Organizacja pracy sprzętu rolniczego           Oskar Kanas

------

------

16.01.2019
godz. 15:30-16:30

 

 

TECHNIK INFORMATYK , KWALIFIKACJA E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych        semestr I,                       opiekun: Paweł Wiszniewski

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Działalność gospodarcza w branży informatycznej          Monika Brodowska

17.12.2018r.

godz. 17:50-18:50

------

------

Podstay bezpieczeństwa i higieny pracy      Jan Grzyb

17.12.2018r.

godz. 16:40-17:40

17.12.2018

godz.15:30-16:30

------

Podstawy informatyki   Paweł Wiszniewski

16.12.2018
godz. 09:10-10:10

16.12.2018
godz. 08:00-09:00

------

Systemy operacyjne     Paweł Wiszniewski

16.12.2018
godz. 10:20-11:20

------

------

Urządzenia techniki komputerowej   Paweł Wiszniewski

18.12.2018
godz. 16:40-17:40

------

------

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej   Paweł Wiszniewski

------

------

18.12.2018
godz. 15:30-16:30