Szkoła Policealna Nr 1

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadzimy naukę na następujących kierunkach:

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia,
  • technik masażysta,
  • technik rachunkowości,
  • opiekun medyczny.