Lubię MATEMATYKĘ

Zagadnienia na konkurs matematyczny

Zagadnienia na konkurs matematyczny dostępne są w plikach do pobrania.

WebQuest

„Webquest to działalność badawcza, w której większość lub wszystkie informacje wykorzystane przez ucznia pochodzą z Internetu. Webquest jest tak zaprojektowana, aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko wyszukania ich w Sieci, oraz aby wspomagać jego

Mistrz poziomu i postępów

Uwaga, KONKURS! Celem konkursu jest stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia poziomu swoich umiejętności, rozwijanie zainteresowań matematyką oraz jej popularyzacja.

Szczegóły dostępne są w regulaminie.