technik architektury krajobrazu

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Zdobyte umiejętności:

- rozpoznawanie i klasyfikowanie roślin ozdobnych

-zakładanie kwietników, trawników , rabat

- posługiwanie się dokumentacja techniczna

- odczytywanie projektów

- znajomość materiałów budowlanych i ich właściwy dobór do projektowanych elementów

- projektowanie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz

- projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem estetyki, ekologii i współczesnych trendów

-realizowanie i pielęgnowanie terenów zieleni towarzyszącym budynkom mieszkalnym oraz użyteczności publicznej

- prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania

- stosowanie zasad marketingu.

Gimnazjalisto! Jeżeli w dotychczasowej edukacji lubiłeś biologię i geografię, interesujesz się tematyką przyrodnicza, masz wyobraźnię przestrzenna i uzdolnienia plastyczne, radzisz sobie z obsługa komputera, lubisz kontakt z  przyrodą, ten kierunek kształcenia będzie idealny dla ciebie. Nasza ofertę kierujemy również do uczniów o bardzo dobrych i dobrych wynikach w nauce, planujących w przyszłości studiować architekturę krajobrazu lub inny kierunek przyrodniczo techniczny. Fachowa, specjalistyczna wiedza zdobyta na przedmiotach zawodowych przygotuje Was do przyszłych studiów przyrodniczych.

Wymagania psychofizyczne ważne w zawodzie technik architektury krajobrazu:

  1. Systematyczność i dokładność
  2. Zainteresowanie przyroda i ochrona środowiska
  3. Uzdolnienia plastyczne
  4. Odporność na zmienne warunki pracy
  5. Sprawność ruchowa
  6. Rozróżnianie barw
  7. Wyobraźnia przestrzenna.

 

Możliwości zatrudnienia:

- w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu np. ogrody, parki, skwery, instytucjach w których znajdują się tereny zieleni: osiedla mieszkaniowe, Centra Handlowe

- w biurach projektujących tereny zieleni

- prowadzenie własnej działalności gospodarczej