Technik rolnik

Technik rolnik ze specjalnością MECHANIKA MASZYN ROLNICZYCH

Technik rolnik ze specjalnością MECHANIKA MASZYN ROLNICZYCH

Technik rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. W związku z tym technik rolnik...