Technik hotelarstwa

 

 

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa ze specjalnością BARMAN/ BARISTA

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala...