technik przemysłu mody

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody mogą podejmować pracę zawodową w przedsiębiorstwach produkujących wyroby odzieżowe, wykonując zadania związane z projektowaniem ubiorów na różne typy figur, konstruowaniem i modelowaniem form odzieży dla wszystkich grup wiekowych, korygowaniem wad figur poprzez dobór odpowiednich fasonów i kolorystyki ubiorów, a także materiałów odzieżowych oraz dodatków zdobniczych. Absolwenci tego kierunku kształcenia przygotowani będą do opracowywania dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych, konfekcjonowania wyrobów odzieżowych, organizowania własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy zespołów pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii, jak też organizowania i nadzorowania procesów technologicznych związanych z wykonywaniem wykrojów wyrobów odzieżowych, szyciem, wykończeniem, obróbką termiczną wyrobów odzieżowych, obsługą maszyn szwalniczych oraz urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżowym. Bardzo ważna jest również umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających proces projektowania oraz wytwarzania odzieży, w tym przygotowania procesu produkcji, normowania zużycia surowców, a także organizowania i prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody, podejmując pracę w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby odzieżowe, może być zatrudniony na stanowiskach: kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów odzieżowych oraz mistrza, może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych, projektowaniem kolekcji oraz organizacją pokazów wyrobów odzieżowych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych