Szkolnictwo zawodowe w realizacji z pracodawcą

     Ranga szkolnictwa zawodowego rośnie, a uczniowie coraz częściej dokonują wyboru szkoły umożliwiającej zdobycie  wymarzonego zawodu. Aby na rynek pracy trafiali fachowcy o umiejętnościach i profesjach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, konieczne jest zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia przyszłych pracowników. To główne wnioski z konferencji „Szkolnictwo zawodowe  w realizacji z pracodawcą”, która odbyła się 24 października w MODN w Ełku. Grono słuchaczy i prelegentów stanowili m.in. przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów zawodowych, kierownicy kształcenia praktycznego oraz instytucji rynku pracy. Pracodawcy z różnych branż przedstawili korzyści wynikające z wykorzystania innowacyjnych technologii i metod nauczania. Celem konferencji było przybliżenie problematyki kształcenia zawodowego na tle przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych zachodzących we współczesnym świecie.

W programie uwzględniono:

  • - perspektywy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego
  • - szkolnictwo zawodowe w dobie PRZEMYSŁU 4.0
  • - oczekiwania rynku pracy wobec szkolnictwa zawodowego
  • - barometr zawodów
  • - kształcenie ustawiczne a funkcjonowanie rynku pracy
  • - finansowanie szkolnictwa zawodowego
  • - dobre praktyki w zakresie współpracy szkoła-pracodawca
  • - rozwijanie dualnego systemu kształcenia zawodowego.

 

Autor:  Monika Brodowska