Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dokumenty

Dokumenty

Statut Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (akt. 29-08-2016)

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 2017/2018

Harmonogram lekcji otwartych prowadzonych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w I sem. roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram konsultacji nauczycieli z Rodzicami uczniów ZSLiZ I sem. roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w I sem. roku szkolnego 2017/2018

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Programy praktyk - załacznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Zwolnienie z realizacji praktyki zawodowej

Organizacja praktyk zawodowych

Organizacja praktycznej nauki zawodu

Dziennik praktyk - wzór