Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dokumenty

Dokumenty

Statut Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Oferta zajęć pozalekcyjnych w sem. II dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 2017/2018

Harmonogram lekcji otwartych prowadzonych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w II sem. roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram konsultacji nauczycieli z Rodzicami uczniów ZSLiZ II sem. roku szkolnego 2017/2018

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów ZSLiZ

Programy praktyk - załacznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Zwolnienie z realizacji praktyki zawodowej

Organizacja praktyk zawodowych

Organizacja praktycznej nauki zawodu

Dziennik praktyk - wzór