Kontakt

tel. 87 520 22 51

fax 87 520 22 52


zsliz.olecko1@gmail.com

 

19-400 Olecko

ul. Gołdapska 29

 

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (jeden semestr)

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to forma pozaszkolna umożliwiająca uzyskanie kwalifikacji R.16 pochdzacej z podstawy programowej nauczania w zawodzie technik rolnik. Ukończenie kursu R.16 wraz z kuresm R.03 oraz uzyskanie wykształcenia średniego umożliwia zdobycie tytułu technika rolnika.

Szczegółowe informacje nt kwalifikacyjnych kursów zawodowycyh dostępne są w załączniku.