Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez KO w Olsztynie

i realizowane w ZSLiZ

 

innowacje

innowacje

 

I Promocja zdrowia z elementami dietetyki: innowacja programowo-organizacyjna wpisana do Rejestru zgłoszonych innowacji pedagogicznych w roku 2012 pod numerem I.151/12

II Edukacja wojskowa: innowacja programowo-organizacyjna wpisana do Rejestru zgłoszonych innowacji pedagogicznych w roku 2014 pod numerem l.123/14

 III Promocja zdrowia: innowacja programowo-organizacyjna wpisana do Rejestru zgłoszonych innowacji pedagogicznych w roku 2014 pod numerem l.123/14l.122/14

 IV Modeling i stylizacja: innowacja programowo-organizacyjna wpisana do Rejestru zgłoszonych innowacji pedagogicznych w roku 2014 pod numerem l.124/14

 V Edukacja policyjno-pożarnicza: innowacja programowo-organizacyjna wpisana do Rejestru zgłoszonych innowacji pedagogicznych w roku 2014 pod numerem l.126/14

 VI Mechanika maszyn rolniczych: innowacja programowo-organizacyjna wpisana do Rejestru zgłoszonych innowacji pedagogicznych w roku 2015 pod numerem I.99/15

 

Wszystkie zgłoszone i zatwierdzone przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie innowacje pedagogiczne dostępne są w Rejestrach  pod linkiem:

http://www2.ko.olsztyn.pl/index.php?main=3&sub=143&item=1687